Triggerpoint therapie

Triggerpoint therapie

Wat is een Triggerpoint?

In de volksmond wordt een Triggerpoint meestal een spierknoop genoemd. Men kan dan een pijnlijke verdikking in een gespannen spiervezel voelen. U zou een Triggerpoint kunnen zien als een ‘seinstoring’ tussen zenuw- en spierstelsel. De aangespannen spiervezels ontvangen het sein om te ontspannen niet meer en geven heel lokaal spierpijn. Als zo’n gespannen spier een zenuw afknelt, kan het zelfs zenuwpijn veroorzaken.
Bij druk op een Triggerpoint kan men pijn uitlokken op de plaats zelf, maar vaak gaat de pijn juist naar een andere plaats in het lichaam. Triggerpoints en hun bijbehorende pijnpatronen staan erg onder invloed van weersveranderingen. Vaak zijn de gevolgen duidelijker merkbaar bij kou en wanneer men op de tocht heeft gezeten.
Een actief Triggerpoint veroorzaakt spontane pijn, dus juist ook in rust, of pijn als gevolg van beweging en vaak geeft het ook een beperking in de bewegingsvrijheid. Een latent aanwezig Triggerpoint is een gevoelige plek die alleen pijn of gevoeligheid geeft als er druk op uitgeoefend wordt. Triggerpoints zijn meer dan eens de bron van pijn in gewrichten, die wordt aangezien voor artritis, pees- of slijmbeursontsteking of letsel aan de gewrichtsbanden. Ze zijn bijna onlosmakelijk verbonden aan ziektebeelden zoals bijvoorbeeld fibromyalgie, maar kunnen ook voor langdurige restklachten zorgen na het doorstaan van bijvoorbeeld een hernia of een Frozen Shoulder.

Triggerpoints kunnen naast hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn ook minder voor de hand liggende symptomen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld:

duizeligheid
oorpijn en/of oorsuizen
bijholte ontsteking
misselijkheid
maagzuur
hartritmestoornissen
gevoelloosheid/doofheid
tintelingen
vermoeidheid
Hoe krijg je een Triggerpoint?

Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een aandoening zoals MS of fibromyalgie, een ongeluk, overbelasting en juist ook onderbelasting , stress, een verkeerd dan wel te eenzijdig voedingspatroon, etc.

Hoe behandel je een Triggerpoint?
De therapeut gaat samen met de cliënt op zoek naar de Triggerpoints. Daarbij is er vooral aandacht voor het aangegeven pijntraject, de momenten waarop en/of bewegingen waardoor men de pijn ervaart en welke situaties de pijn verergeren of juist helpen verminderen. Uitgangspunt is: waar heeft mijn cliënt pijn en wat kan de oorzaak zijn van een klacht?

Is het een klacht van het zenuw- en spierstelsel?
Speelt het segmentale gedeelte een rol?
Speelt stress (bijvoorbeeld door werkdruk of privé omstandigheden) een rol?
Komt de klacht door een niet goed functionerend gewricht?
Is er sprake van een verkeerde lichaamshouding?
Of is een Triggerpoint de oorzaak van de pijnklacht?
Uiteraard kan het ook om een combinatie van factoren gaan.

Na een triggerpoint behandeling moet je heel veel water drinken, omdat er opgehoopte afvalstoffen kunnen vrijkomen. Water helpt om de afvalstoffen kwijt te raken.